اقلامی که در انبار موجود می باشد تا 72 ساعت قابل مرجوع شدن هستند و اقلامی که بر اساس قرارداد و ثبت سفارش تولید می شود بر اساس متن قرارداد عمل می شود و قابل مرجوع شدن نمی باشد. در صورتیکه اقلام بر اساس فاکتور خرید باشد هزینه بازگشت بارگیری و تخلیه کالا بر عهده خریدار می باشد و در صورتیکه کالا بر خلاف سفارش و فاکتور مشتری باشد هزینه بازگشت بر عهده شرکت می باشد.