با توجه به اینکه بعضی کالا ها در انبار موجود می باشند و بعضی باید بعد از ثبت سفارش تولید شوند،مدت زمان تحویل کالا در پیش فاکتور ذکر می شود.

شیوه حمل بر اساس قوانین سازمان حمل و نقل کشور و پایانه های حمل بار می باشد و لوله های 6 متری در ماشین های با طول کمتر از 6 متر بارگیری نمی شود.