loolehonline

یزد پولیکا

یزد پولیکا
لوله آنلاین
لوله آنلاین
یزد پولیکا
لوله آنلاین
لوله آنلاین
یزد پولیکا
آخرین بروز رسانی :
سفارش محصول تاییدیه انجمن تولیدکنندگان فشارatm مشخصات فنی رنگ کاربرد نوع بسته بندی نوع اتصال استاندارد وزن هر شاخه Kg ضخامت mm قطرmm مواد اولیه نام کالا
تعداد قیمت برای هر عدد
+-
۱۴,۶۷۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی 11215-21 0.9 1.5 20
+-
۱۸,۶۳۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 1 2 20
+-
۱۸,۶۳۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 1.5 1.5 25
+-
۲۲,۷۷۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 1.8 1.9 25
+-
۳۰,۴۲۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 1.8 1.8 32
+-
۳۹,۲۴۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 2 2.4 32
+-
۳۲,۷۶۰ تومان --- --- طوسی برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 1.9 1.5 40
+-
۱۵,۳۹۰ تومان --- --- سفید برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI11215-21 0.9 1.5 20
+-
۱۹,۲۶۰ تومان --- --- سفید برقی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 11215-21 1.5 1.5 25
+-
۳۲,۴۰۰ تومان --- --- سفید برقی شاخه 6 متری __ ISIRI 11215-21 1.9 1.8 32
+-
۳۶,۸۱۰ تومان 4 --- طوسی ناودانی-آب باران شاخه 6 متری چسبی 12142-1 1 1.5 50
+-
۴۷,۸۸۰ تومان 4 --- طوسی ناودانی-آب باران شاخه 6 متری چسبی ISIRI 12142-1 3.100 1.5 63
+-
۵۵,۴۴۰ تومان 4 --- طوسی ناودانی-آب باران شاخه 6 متری چسبی ISIRI 12142-1 4 1.5 75
+-
۸۲,۰۸۰ تومان 4 --- طوسی ناودانی-آب باران شاخه 6 متری چسبی ISIRI 12142-1 4.3 1.8 90
+-
۱۱۱,۸۷۰ تومان 4 --- طوسی ناودانی-آب باران شاخه 6 متری چسبی ISIRI 12142-1 6.4 2 110
+-
۱۵۷,۷۷۰ تومان 4 --- طوسی ناودانی-آب باران شاخه 6 متری چسبی ISIRI 12142-1 8.200 2.5 125
+-
۴۵,۰۰۰ تومان 6 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 1 3 32
+-
۵۵,۸۹۰ تومان 4 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 1.900 3 40
+-
۷۱,۵۵۰ تومان 6 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 2.400 3 50
+-
۹۴,۱۴۰ تومان 6 BD,B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 4.600 3 63
+-
۱۱۰,۳۴۰ تومان 6 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 5.500 3 75
+-
۱۳۵,۸۱۰ تومان 6 BD,B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 6.400 3 90
+-
۱۷۵,۰۵۰ تومان 6 BD,B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 9.100 3.2 110
+-
۱۹۸,۳۶۰ تومان 6 BD,B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 11.8 3.2 125
+-
۲۲۷,۳۴۰ تومان 10 --- طوسی فاضلابی,آبرسانی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 9118 19 3.7 125
+-
۲۵۷,۷۶۰ تومان 4 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 14 3.2 160
+-
۳۱۵,۸۱۰ تومان 6 BD طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 19 4 160
+-
۳۶۳,۶۰۰ تومان 10 --- طوسی فاضلابی,آبرسانی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 9118 30 4.7 160
+-
۳۹۱,۱۴۰ تومان 4 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 20 3.9 200
+-
۴۸۶,۴۵۰ تومان 6 BD طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 27.5 4.9 200
+-
۵۷۳,۱۲۰ تومان 10 --- طوسی فاضلابی,آبرسانی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 9118 45 5.9 200
+-
۶۱۶,۸۶۰ تومان 4 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 31 4.9` 250
+-
۷۷۹,۱۳۰ تومان 4 BD طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 45 6.2 250
+-
۸۷۹,۳۹۰ تومان --- __ طوسی فاضلابی,آبرسانی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 9118 71.900 7..3 250
+-
۹۹۲,۱۶۰ تومان 4 B طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 50 6.2 315
+-
۱,۲۲۴,۰۹۰ تومان 6 BD طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9119 65 7.7 315
+-
۱,۴۶۳,۱۳۰ تومان 10 --- طوسی فاضلابی شاخه 6 متری چسبی ISIRI9118 75 9.2 315
+-
۱,۶۱۸,۶۵۰ تومان 6 --- طوسی فاضلابی,آبرسانی شاخه 6 متری چسبی ISIRI 9118 90 7.9 400
+-
۱۷۸,۴۷۰ تومان 4 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 8.2 3.2 125
+-
۲۰۴,۶۶۰ تومان --- --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 14 3.2 160
+-
۴۵۶,۲۱۰ تومان 10 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 30 7.7 160
+-
۳۰۹,۵۱۰ تومان 4 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 30 4 200
+-
۴۴۸,۴۷۰ تومان 6 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 27.5 5.9 200
+-
۷۲۲,۷۰۰ تومان 10 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 45 9.6 200
+-
۴۸۸,۷۹۰ تومان 4 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 31.200 4.9 250
+-
۷۱۸,۲۰۰ تومان 6 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری __ تاییدیه جهاد کشاورزی 45 7.3 250
+-
۷۷۹,۲۲۰ تومان 4 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 50 6.2 315
+-
۱,۱۴۰,۷۵۰ تومان 6 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 65 9.2 315
+-
۱,۳۳۰,۱۱۰ تومان 4 --- طوسی آبرسانی شاخه 6 متری چسبی تاییدیه جهاد کشاورزی 90 7.9 400

نحوه نصب

یزد پولیکا

شما هم می توانید در مورد این محصول نظر خود را ارسال نماییدبرای ثبت نظرات، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نظر خود را ارسال نمایید
پرسش خود را مطرح نمایید

پرسش و پاسخ ها