loolehonline

تجهیزات فاضلاب

تجهیزات فاضلاب یکی از مهم ترین بخش های پاکیزگی شهر و خانه ها است. با نصب تجهیزات فاضلاب مختلف در شهر ها و جمع آوری آن ها علاوه بر حفظ بهداشت و پاکیزگی شهر، می توان از فاضلاب به دست آمده نیز جهت تصفیه و بهره برداری آب کشاورزی استفاده کرد. بنابراین تجهیزات فاضلاب یکی از مهم ترین بخش های هر کشوری می باشد که در ادامه به معرفی انواع و همچنین کاربرد های مختلف آن ها خواهیم پرداخت و برخی از تجهیزات فاضلاب در ایستگاه تصفیه را نام خواهیم برد.

انواع مختلف تجهیزات فاضلاب

تجهیزات فاضلاب به شکل معمول به سه دسته کلی تقسیم می شود.
تجهیزات فاضلاب خانگی.
تجهیزات فاضلاب صنعتی.
تجهیزات فاضلاب شهری.
تجهیزات خانگی برای مصارف خانگی استفاده می شود و شامل لوله های جمع آوری فاضلاب و همچنین سپتیک و یا چاه های فاضلاب خانگی می شود. امروزه و با زیاد شدن فاضلاب های شهری خانه ها بدون نیاز به چاه فاضلاب مستقیما به سیستم فاضلاب شهری متصل شده و از تجهیزات فاضلاب شهری استفاده می کنند. فاضلاب صنعتی نیز در صورت نداشتن مواد خطرناک همانند فاضلاب خانگی می باشد و به فاضلاب شهری ریخته می شود. فاضلاب شهری نیز خود شامل لوله های انتقال فاضلاب، دریچه های منهول و سپس ایستگاه جمع آوری و تصفیه فاضلاب می شود. تمامی تجهیزاتی که در این سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند تجهیزات فاضلاب نامیده می شوند.

کاربرد های مختلف تجهیزات فاضلاب

کاربرد اصلی تجهیزات فاضلاب برای جمع آوری فاضلاب های خانگی و صنعتی است تا آن ها را در یک فضای بزرگ نگهداری کرده و در صورت امکان از این فاضلاب جمع آوری شده جهت تصفیه استفاده شود. نصب و راه اندازی ایستگاه های تصفیه در آخر مسیر فاضلاب های شهری یکی از بهترین راه ها برای استفاده و همچنین از بین بردن اثر تخریبی فاضلاب است.  

تجهیزات فاضلاب استفاده شده در ایستگاه های تصفیه

از دستگاه های پیشرفته و زیادی در ایستگاه های تصفیه فاضلاب استفاده می شود که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره خواهیم کرد.
پمپ های مکش فاضلاب
بلوئر های هوادهی
انواع تجهیزات اندازه‌گیری فشار، دبی، دما، سطح و مشخصات شیمیایی و کیفی فاضلاب
انواع فیلتر ها و سیستم های فیلتراسیون جهت پیش تصفیه و تصفیه فاضلاب
انواع سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و نیمه صنعتی
انواع پمپ ‌های تزریق مواد شیمیایی
انواع آشغالگیر
انواع چربی‌گیر
انواع تجهیزات هوادهی
انواع تجهیزات گندزدایی و ضدعفونی پساب